Friday, October 31, 2014

Senang-Lenang dan Berlinangnya Pembangunan – Bhgn 1


Sumber: http://gatera.my/senang-lenang-dan-berlinangnya-pembangunan-bhgn-1/Senang-Lenang dan Berlinangnya Pembangunan – Bhgn 1
Bhgn 1 | Bhgn 2 | Bhgn 3

Abstrak

Makalah ini mengandungi kupasan punca-punca konfliknya pembangunan dari aspek teorinya dan amalannya. Ini termasuklah konfliknya makna pembangunan dengan development, konfliknya sejarah projek pembangunan di Eropah  dengan pembangunan di Malaysia, konfliknya teori pembangunan Barat dengan teori pembangunan yang sepatutnya, iaitu dalam acuan kita sendiri, konfliknya tanggapan sarjana Barat dengan sarjana kita terhadap konsep pembangunan, dan konfliknya amalan projek pembangunan kita dengan matalamat pembangunan itu sendiri. Selain daripada “pengajaran” drp amalan pembangunan selama ini yang ditunjukkan negatif sifatnya, model pembangunan kerajaaan Sriwijaya abad ke-7 M yang bermatalamatkan subhagia rakyatnya yang begitu kontras sifatnya dipaparkan bagi mendapat pengajaran baharu zaman ini. Beberapa syor penambah-baikan pembangunan sekarang dipaparkan.
  1. Kenal Pembangunan
Kita kenal istilah pembangunan mulai Rancangan Lima Tahun Pertama Malaya 1956-1960 yang menumpukan kepada sektor ekonomi luar bandar sehingga rakyat menyekutukan pembangunan dengan pembangunan luar bandar sahaja. Namun datangnya Rancangan Malaysia Pertama 1965-1970 (Penyambungan Rancanganan Malaya kedua 1961-1965) istilah pembangunan ditujukan kepada seluruh negara (yang pastinya termasuklah Bandar, iaitu pembangunan bandar) (Lihat Internet 1). Rakyat mula melihat pembangunan bukan lagi cuma penerokaan tanah hutan belantara untuk penanaman dan penempatan baharu sahaja yang menjanjikan senang-lenangnya para peneroka nanti (walaupun atas tangisan flora-fauna, dan mungkin sekali orang asal di tempat berkenaan) tetapi yang lebih ketaranya pembinaan bangunan baharu (gedung perniagaan, kilang-kilang dan rumah-rumah kediaman) di dalam kawasan Bandar. Pembangunan dijadikan wahana untuk pengindustrian negara, dan Barat menjadi modelnya sehingga pembangunan juga disetarakan dengan pemBaratan atau pemodenan dengan kefahaman yang positifnya. Sekali gus pembangunan kita semakin menampakkan ciri-ciri kejasmanian dan kebendaan semata-mata, iaitu pembinaan bangunan sehingga pembangunan (proses bangun) menjadi semakin tepat kepada pem-bangunan-an (proses membina bangunan).


Inilah yang menempa sejarah pembangunan negara kita yang tersendiri yang bertukar tujuannya kepada melahirkan kekayaan individu yang bersenang-lenang dan seterusnya akaun kekayaan negara yang melonjak tetapi semakin besarlah pula rakyat yang berlinangan kesedihan nasibnya akibat terpinggir atau dipinggiri oleh arus pembangunan sebegini. Ternyata negara semakin kaya (KDNK semakin meningkat) tetapi jurang yang bersenang-lenang dengan yang berlinang tidaklah juga berubah seperti yang sepatutnya/dijanjikan bahkan adakala semakin meluas (Lihat jadual indeks GINI di bawah yang berhubung dengan isu ini). Bukti yang lebih tepat kesenjangan agihan kekayaan negara dipersaksikan oleh pernyataan Raja Nazrin bahawa 78 % penanggung keluarga di Malaysia berpendapat kurang daripada RM3 ribu sebulan (Lihat akhbar perdana pada 2 Okt 2014) dan pernyataan Menteri Kewangan Kedua Malaysia (Borneo Post 19 March 2013) seramai 6.1 juta penerima BRIM (mereka yang kurang drp RM3 ribu sebulan) yang kira-kira berkesimpulan yang serupa. Apakah sebenarnya “pembangunan” yang kita ambil daripada “development” itu?

Jadual 1: Indeks GINI Malaysia mengikut kajian World Bank dan Jabatan Statistik Malaysia
Tahun                                               Indeks GINI (0 sempurna dan 100 amat buruk)
1985                                                       48
1990                                                       47
1995                                                       49
*2000                                                    45
*2005                                                    48
2009                                                      46
2012                                                      43 (lebih buruk drp Thailand 40, Indonesia 37 dan India 33)
         * drp Jabatan statitik Malaysia sahaja
  1. Makna Pembangunan
Perkataan “pembangunan” pastinya ada sudah lama dalam bahasa Melayu dengan makna “proses bangun atau membang” tetapi sejak 1956 perkataan ini dipadankan dengan istilah Inggeris development yang juga sering dipadankan dengan “kemajuan”. (Perkataan terakhir itu amat positif bunyinya, walaupun konsep “maju” itu sendiri, mengikut pengertian bahasa Inggeris, progress, advance dsbnya cukup berkonflik dengan nilai “maju” kita sendiri yang dipengaruhi oleh Islam). Tidak hairanlah pebangunan sentiasalah disekutukan dengan pemajuan atau kemajuan.


Development mulai dijalankan di Eropah selepas Perang Dunia Kedua bagi tujuan mengembalikan keadaan ekonomi dan sosial negara-negara di Eropah yang menerima bahana Perang tersebut. Projek pembangunan ekonomi ini diprakarsai oleh Amerika Syarikat 1948 sebagai suatu usaha pembinaan semula negara-negara Eropah yang runtuh/roboh hampir segala-galanya (bukan bangunan sahaja) akibat Perang Dunia II. Presiden Amerika Syarikat ketika itu, Truman memaparkan prinsip pembangunannya (prinsip development Truman):

“Yang kami bayangkan ialah sebuah program pembangunan berasaskan konsep kira-bicara yang adil berdemokrasi …. Pengeluaran yang lebih hebat adalah kunci kepada kemakmuran dan keamanan. Dan kunci kepada pengeluaran yang lebih hebat ialah penerapan ilmu teknik dan sains moden yang lebih bersungguh-sungguh.” [Terjemahan penulis terhadap sebahagian drp ucapan Truman bersumberkan: Economic development , http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_development]

Jelaslah konsep pembangunan Barat yang asalnya ini melibatkan keadilan berdemokrasi, pengeluaran yang cekap dan banyak, dan penerapan sains dan teknologi yang hebat. Sejauh mana pembangunan kita menerapkan konsep pembangunan asli ini memanglah banyak yang tidak kesampaiannya, tetapi perkara ini tidak dibicarakan di sini secara terusnya. Gantinya dibicarakan teori dan amalannya sahaja kerana teori pembangunan adalah hasil dukungan konsep pembangunan asal ini dengan perluasan mengikut acuan sarjana-sarjana Barat.

Sarjana Barat memang menyahut konsep pembangunan Truman ini dengan mengutarakan teori bersesuaiannya sehingga tahun 1960-an bahawa kerajaan/pemerintah Negara Membangun (Developing Nation) semestinya berperanan utama dalam mempromosi pengindustrian dan sekali gus membuahkan teori pemodenan dan pembangunan sebagai agen pertumbuhan ekonomi (walaupun pertumbuhan ekonomi boleh sahaja berlaku tanpa “pembangunan”, dan kini diakui ekonomi berasaskan pengekalan pertumbuhan pada aras berapa pun adalah ekonomi yang tidak terlestarikan; ringkasnya pembangunan terlestarikan beroksimoron, iaitu bertentangan parah, dengan pertumbuhan dan ini akan dibicarakan berasingan nanti). Dalam tempoh pembangunan ekonomi di bawah kawalan pemerintah ini (sehingga 1970-an) jugalah ahli teori memperakukan bahawa pembangunan semestinya memfokuskan terlebih dahulu kepada pembangunan modal insan dan pengagihan semula kekayaan negara. Inilah juga yang diretorikkan oleh kerajaan kita, walaupun aspek retorik pembangunan modal insan ini baharu sahaja munculnya sejak zaman Pak Lah sahaja. Seterusnya, setelah tepunya pulangan dasar liberalisme terpimpin ini, maka dasar liberaru (neo-liberalisme), iaitu peniadaan peranan kerajaan/pemerintah dalam pembangunan, dimunculkan dalam tahun 1980-an yang menekankan kepada agenda perdagangan bebas dan Pengindustrian Gantian Impot (Import substitution industrialization), iaitu pengurangan barang impot yang digantikan dengan buatan sendiri. Ternyata, projek pembangunan Eropah yang ditunjangi oleh teori-teori itu berjaya. Bukti nyatanya, lebih separuh daripada Negara Maju sekarang (berjumlah 40-an) adalah negara-negara di Eropah (yang hancur dalam Perang Dunia II dahulu). Laluan teori pembangunan inilah yang cuba dilalui oleh negara kita sejak dari mulanya lagi, tetapi bukan secara sepenuhnya seperti Penggantian Gantian Impot itu amat ketinggalan dalam pembangunan kita. Maka sesuai dengan hukum alamlah bahawa pemikiran impot terutamanya jika diambil secara berpilih akan menimbulkan banyak konfliknya seperti yang akan dipertuntunkan nanti.


Dengan kejayaan projek pembangunan di Eropah itulah maka pembangunan di anggap satu cara untuk memajukan sesebuah negara dan seterusnya menciptakan kesejahteraan, kemakmuran …. dan akhirnya kebahagiaan, walaupun indeks-indeks ini tidak pernah pula menjadi sasaran dasar utama pembangunan kita, bahkan tidak pernah sarjana kita terlibat dalam pembinaan modelnya (Lihat sorotannya oleh Shaharir 2008). Sebenarnya sejak 1970-an lagi kritikan dari kalangan ahli ekonomi Barat pun terhadap pembangunan mulai timbul kerana pembangunan dilihat membawa kesengsaraan atau kemerosotan kebahagiaan mereka. Ini dibicarakan lagi pada akhir makalah ini.
Persoalan yang menerbitkan konflik dalam pembangunan ialah maksud “kejayaan” , “kemajuan” dan “kebahagiaan” yang amat sarat dengan nilai atau kebudayaan itu. Pendukungan sesuatu bangsa akan makna tiga perkara ini mengikut acuan Eropah itulah yang menimbulkan konflik. Sebahagiannya dibicarakan di sini.
  1. Konflik makna pembangunan dengan development
Perkataan Inggeris, develop mengalami perubahan makna asalnya buat pertama kalinya akibat keperluan istilahnya dalam teknologi terawal fotografi dalam abad ke-19 M. Dalam fotografi, develop dimaksudkan “mencuci gambar” , developer bermaksud “pencuci gambar” ; Underdeveloped bermaskud “tak cukup bersih cuci gambar”. Kemudian mulai 1948, menerusi projek pembangunan Truman itu, baharulah muncul development sebagai bermaksud “keadaan ekonomi” dan seterusnya perkataan develop, developing, developed, underdeveloped membawa pengertian yang khusus dalam konteks ekonomi ini.


Sebelum berlakunya perubahan di atas, asalnya, perkataan Inggeris develop diambil daripada Perancis, developer atau desveloper , dalam sekitar pertengahan abad ke-17 M dengan makna “buka lipatan”, “buka bungkusan” atau “buka tutupan/hijab”; “menjelaskan makna”. Kemudian digunakan juga untuk konteks pembuatan fotograf itu mulai pertengahan abad ke-19 M. Istilah development yang membawa makna proses, iaitu “pembukaan lipatan”, “pembukaan bungkusan” atau “pembukaan tutupan/hijab” muncul kira-kira seabad kemudian dan sekaligus pula muncul makna baharunya, berhubung dangan hartanah, “menyerlahkan kemungkinan terpendamnya” dan seabad lagi (akhir abad ke-19 M) mendapat makna baharu lagi ke atas hartanah itu, iaitu “penambah-baikan yang dilakukan ke atas tanah baharu menerusi penanaman dan pendirian bangunan dsbnya” dan seterusnya pada awal abad ke-20 mendapat makna ekonomi, “ keadaan kemaraan/kemajuan ekonomi” (state of economic advancement).

Dalam bahasa Melayu sejarah makna “bangun” dan “pembangunan” sebelum abad ke-20 M tidaklah diketahui (terutama segi etimologinya) melainkan maknanya agak berbeza daripada develop Inggeris itu. Perkataan “bangun” bukan daripada Sanskrit kerana berdasarkan kamus Inggeris-Sanskrit di internet, perkataan Sanskrit yang dipadankan dengan develop ialah jaayante; developed ialah pravriddhae dan pravriddhaah; developing ialah prabhavishhnu; dan development ialah praagalbhya; manakala rise dalam Sanskrit ialah udaya, abhudaya dan bhaagyodaya. Perkataan “bangun” juga bukan daripada bahasa Arab kerana mengikut kamus Inggeris-Arab di internet, develop ialah tatdwyr/tatwir, tduwr/tur, nawm dan zhur/zuhr, manakala development ialah tatdwyr atau tanmiyah; walaupun ada kemungkinan datangnya daripada qum seperti dalam Suraht al-Muzammir itu (apabila Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW bangun/qum drp berselimutnya). Oleh itu sehingga kini, “bangun” boleh diangap perkataan Melayu/Malayonesia asli. Perkataan “bangun” dalam bahasa Melayu tiada hubungannya dengan lipatan, bungkusan atau tutupan itu tetapi berhubung dengan jatuh, terlantar, baring, tidur dsbnya. Jika tiadalah pengaruh makna develop dan development dari bahasa Inggeris itu, konsep pembangunan Melayu sewajarnya jauh lebih baik daripada konsep-konsep Inggeris itu, apatah lagi dengan amalan pembangunan kita selama ini. Nampaknya kita membelakangi makna asli dan murni “bangun” kita dan “pembangunan” dalam bahasa kita itu dan membina kefahaman “bangun” dan “pembangunan” kita sama seperti dalam bahasa Inggeris itu: cuci (gambar) pencuci (gambar) dikembangkan kpd kegiatan ekonomi: cuci dulu segala-galanya tempat yang mahu “dimajukan” itu. Dalam bahasa Melayu abad ke-20 hingga kini, padanan develop segi ekonomi ialah “maju” atau “bangun”; development dipadankan dengan “kemajuan” atau “pembangunan”; developed dipadankan dengan “maju”, seperti dalam negara maju/Negara Maju =developed nation; developing dipadankan dengan “membangun” seperti dalam developing nation =negara membangun/Negara Membangun. Kedua-dua konsep “maju” dan “membangun” itu tentunyalah sama dengan konsep dalam bahasa Inggeris itu (mengikut konsep ilmu Barat, ilmu bukan dalam acuan kita sendiri) . Inilah konflik awal-awalnya pembangunan, iaitu bersenang-lenangnya kita dengan konsep pembangunan orang tanpa keinsafannya terhadap konsep “pembangunan” kita sendiri walaupun sudah lamalah berlinangnya air mata sekumpulan yang tidak bermaya melakukan sesuatu terhadap ilmu ini.

Apa lagi konfliknya? Ada beberapa lagi yang terasnya yang akan diperkatakan di dalam bahagian seterusnya, atau rujuk artikel penuh di bawah.
Tak perlu cipta roda

Kenapa masih ghairah mau mencipta (semula) roda?


Semasa bersekolah di Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium pengarah program pengajian sarjana kejuruteraan pengairan, Dirk Raes pernah memperingatkan kami pelajar angkatan 1987-89 sesuatu yang saya ingat sampai ke hari ini, “Anda semua tak perlu cipta sesuatu yang baru. Sebutlah apa saja tajuknya, sudah ada orang terdahulu yang pernah memperkatakannya”.  Mungkin pernyataan ini benar atau mungkin juga ia tidak tepat seluruhnya. Mungkin.  Dalam konteks ‘mencipta’ sesuatu yang baru, terdapat ungkapan Inggeris (you don’t to invent a wheel) yang kira-kira membawa maksud ― kita tak perlu mencipta roda kerana sudah ada manusia terdahulu menciptanya. Jadi ― jika orang dulu-dulu sudahpun mencipta roda, lalu kenapakah dalam kalangan kita,  masih ada yang asyik mahu mencipta roda? 

Dalam sejarah kewujudan dan khidmat, misalnya sebuah jabatan kerajaan, tentulah terlalu banyak ilmu, pengalaman dan kepakaran yang pernah dikutip dan dikumpul oleh jabatan tersebut. JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran, Malaysia yang dulunya dikenali sebagai Jabatan Parit dan Taliair, JPT tentulah banyak pengalaman, khidmat bakti, ilmu pengetahuan dan kepakaran yang dikumpulnya sejak tahun 1930an.  Ia tentu mahir dalam bidang pengairan tanaman padi dan pengurusan sungai. Itu dua contoh bidang yang menjadi peranan dan tanggungjawab JPS.  Sementara itu Jabatan Kebajikan Masyarakat pula tentulah cukup kaya, mahir, cekap dan cukup kemampuannya untuk ke depan dalam mengurus keprihatinan kerajaan terhadap masyarakat.  Kita boleh teruskan dengan pelbagai jabatan atau pun institusi-institusi lain dan senarainya memang cukup panjang. Pendek kata, perkhidmatan awam negara kita telah sekian lama mengumpulkan ilmu pengetahuan, kepakaran dan pengalaman yang sangat bernilai. Apakah telah kita manfaatkan segala khazanah tersebut dalam membangunkan negara kita?  
         

2.0 Mengusur manusia kerdil, apakah yang telah pemimpin masyarakat Melayu pelajari?   

Di samping kerajaan, para pemimpin masyarakat kerdil di segala bandar besar di seluruh negara kita juga tentulah mengumpulkan pelbagai pengalaman, kepakaran, darah dan air mata dalam berdepan dengan penggusuran yang mesti ― yang tidak dapat tidak ― mestilah dilaksanakan. Penggusuran manusia-manusia kerdil yang mesti dilaksanakan oleh sebab pembangunan yang tidak boleh dihentikan.  Dalam konteks ini, apakah yang seluruh masyarakat kita pelajari dengan segala macam bentuk penggusuran ini?  Apakah ahli-ahli politik kita, baik yang di seberang sini maupun yang di seberang sana,  telah pelajari? Apakah para pembuat dasar pembangunan masyarakat kita telah pelajari dengan kerja-kerja menghalau manusia yang lebih satu abad hidup dan beranak pinak di ibu kota itu? Apakah para profesor di ratusan IPTA/S itu pelajari tentang penggusuran manusia-manusia kecil? Apakah parti Islam yang berdentum-dentum syarahnya tentang keadilan Islam itu pelajari dan lakukan untuk manusia-manusia kerdil ini?  Senarai soalannya cukup panjang.

Agaknya jika Hamid Tuah masih lagi bersama kita, apakah yang mahu diceritakan kepada kita tentang pembangunan dan nasib para manusia kecil?  Mungkinkah dia akan berpesan agar kita di zaman ini janganlah terlalu ghairah mencipta roda. Lihatlah, belajarlah dan bertindaklah berdasarkan pengalaman nenek moyang kita melihat dan mengurus roda.  Bukankah begitu?
Thursday, October 30, 2014

Perihal PANTANG

Pantang nampak tanah lapang; pemaju, penguasa dan kroni PASTI belit, terkam dan baham. 

Pantang ternampak juadah kegemaran (walaupun diarah supaya betul-betul 'berpantang'), dilahapnya serupa saja. 

Pantang mahasisawa bangun memprotes, ada saja yang cepat terpa memberikan nasihat percuma; mahasiswa Melayu belajarnya tak pandai, ayuh baliklah - bacalah buku-bukumu. 

Pantang dihulur, pantang dikritik. Pantang itu dan pantang ini Senarainya sememangnya panjang.


"Tunggulah genap 42 hari, sekarangkan sedang berpantang?"

Ini salah satu pantang larangnya yang memerihkan. 


 


Tuesday, October 28, 2014

Jangan kau dekati kezaliman
Hati nurani tetap menolaknya (‘nya’ itu kezaliman)
“Sejak tahun ’98, saya memerhatikan pola sokongan mereka terhadap kes-kes Sodomi DSAI tak berubah - tetap sama.  Mereka yang datang untuk memberikan sokongan ialah rakyat kecil yang tak pernah berjumpa dengan DSAI.  Mereka yang tak mengharapkan apa-apa dari DSAI.  Hari ini saya temui ramai dari utara tanah air”,  demikian pemerhatian Dato’ Johari Abdul, MP Sungai Petani, Kedah.
Aku pula bertemu seorang lagi sahabat baru Sdr Mohdar Ismail (Sarawak).

Monday, October 27, 2014

Hantu 1Malaysia

Hantu-hantu yang bergentayangan itu muncul dalam pelbagai bentuk; real atau pun semata-mata khayalan.
Kata orang buat mereka yang ketakutan, bayang-bayang sendiri pun sudah dikira hantu.
Yang di atas ini kunamakan Hantu 1Malaysia.
Agaknya hidup kita sekarang ini begitu tepu hantu, makanya setiap hari selama 24 jam, kita dengar kisahnya, nyanyiannya, kliniknya atau kedainya.  Mungkin oleh kerana terlalu kerap disumbat dengan kisahnya, maka ada yang melihat isterinya seperti HANTU, Hantu 1Malaysia.


Wednesday, October 22, 2014

Duit dan kuasa "do it!"

Yang punya kemampuan membeli selalu bertanya, “Mana boleh beli?”   

Yang tak punya ‘sen’ untuk beli, biasanya memujuk, “Tunggulah, bila abah ada duit sikit.  Mungkin lepas musim tuai padi kita nanti, abah belikan.”

Semasa pertama kali bertugas mengawasi projek menaikkan taraf sistem taliair di salah sebuah projek besar pengairan, aku terkejut besar bila salah seorang pemborong bertanya, “ Encik Kassim,  mana boleh beli degree?”

“You cannot be serious! Kamu main-main ya?”  

“Yes,  I am serious.”

Sampai ke hari ini aku yakin dia hanya main-main.  Atau apakah dia mahu membeli segala-galanya kerana dia berduit?