Monday, October 3, 2011

Nafsu juga ada rumahnya


Rumah


“Rumah mungkin hati sebagai tempat kediaman nafsu; akal mungkin rumah dalam erti tempat kediaman fikiran; kota adalah rumah maksiat, kampung adalah rumah kemunduran, dan sebagainya.  Dan itu bukannya peyimpangan tatabahasa.” 

Keris Mas, Perbincangan gaya bahasa sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1988, halaman 152:


No comments: