Monday, December 30, 2013

Harga sebuah puisiSembang tentang harga sebuah puisi


A: Kali ini giliranku menjadi pengerusi.  Kita ada seorang tetamu baru,  Tan Sri tanpa datuk. Boleh ceritakan latar kisahnya.

B: Tak faham. 

A: Kenapa ada Tan Sri tapi tak ada Datuk?

B: (Tersenyum).  Saya terpaksa pulangkan setelah berpesan dengan kebenaran.

A: Tak faham. 

B: Saya menegur dengan berpuisi, lalu dikatakan menderhaka.    

C: Ya?  Aneh juga.  Jika di zaman jahiliah, kita yakin puisi itu bakal digantung di dinding Kaaba untuk dinikmati khalayak.  Kita pasti hari ini ia menjadi teks kajian ilmu peradaban termasuk seputar teori penderhakaan.

D: Maaf, melencong sikit...berapakah harga sebutir gelar?

A: Sedikit pembetulan.  Sepatutnya soalan itu dijungkirbalikkan ― berapakah harga sebuah puisi?

B: Ya, dari sudut ekonominya, berapakah  pula nilai ROI, Return Of Investmentnya?

A: Sejak bila orang makan puisi dan kenyang dengannya?

D: Lalu, kenapakah pengucapan lewat puisi itu boleh menderhaka?

C:  Makanya kita juga perlu dinding untuk menampal puisi supaya dibaca oleh segala khalayak!

D: Soalanku masih belum dijawab: Berapakah harga sebuah gelar?

A:  Sedikit pembetulan.  Soalannya perlu kita jungkirbalikkan - berapakah harga sebuah puisi tentang kebenaran?  Ayuh, tolong jelaskan?


No comments: