Tuesday, February 4, 2014

Kuala Sedeli dan Usman AwangSehari (2 Februari, 2014) di Kuala Sedeli, Kota Tinggi, perjalanan persediaan awal acara memperingati Usman Awang dan semangat kemanusiaannya.


“Demikianlah, sepanjang novel ini Usman Awang memperlihatkan kebencian dan kemarahannya kepada penindasan, kezaliman dan ketidakadilan terhadap manusia.  Dia memperjuangkan kemanusiaan yang universal.”

Noor Azam dalam catatan novel “ Tulang-Tulang Berserakan”


No comments: