Wednesday, August 27, 2014

WANITA di mata bijak pandaiWanita, di mata sesetengah bijak pandai
 Agaknya apakah perasaan para profesor bila mendapati pengerusi mesyuarat yang mereka hadiri itu seorang wanita?   

Apakah perasaan para ketua pengarah pelbagai Jabatan apabila mendapati Ketua Setiausaha Kementeriannya yang mempengerusi mesyuarat itu seorang wanita?

Seorang perempuan, seorang ibu, seorang isteri atau seorang penjawat awam jadi berbeza kerana dia seorang perempuan?  Apakah yang membuat seorang perempuan penjawat awam itu berbeza?

Kita ingin juga mendengar pandangan mereka yang selesa berhujah dengan hujah-hujah agama.

No comments: