Tuesday, July 16, 2013

SAH lagi HALAL dan BERSIH 4Ya, SAH lagi HALAL dan BERSIH 4


Apakah ISU-isu yang paling dekat dengan para nelayan Kuala Besut?  Isu apakah yang selama ini mempengaruhi dan atau di saat-saat akhirnya pada hari pengundian yang akan/pasti  mempengaruhi sikap dan tindakan 17,683 pengundi berdaftar ― 17,463 daripadanya Melayu dan 125 orang Cina dalam PRK Kuala Besut itu? 

Sesungguhnya dalam mana-mana pilihan raya, baik kecil maupun besar, terdapat dua persoalan yang tidak boleh dielakkan. Ya, dalam mana-mana pilihan raya,  dua persoalan ini tidak boleh tidak ― mestilah dihadapi.  Pertama,  ialah isu-isu yang bakal mempengaruhi para pengundi dan kedua siapakah yang telah mendaftar atau didaftarkan dalam daftar pengundi SPR itu sehingga membolehkan mereka mengundi?


Mari kita senaraikan soalan dan jawapan, berhubung daftar pengundi yang SAH LAGI HALAL mengundi ini:


Q1: Siapakah yang menyediakan daftar pengundi sesebuah kawasan mengundi (Parlimen dan juga DUN) itu?  

J1: Wasit atau pengadil pilihan raya, Suruhan Jaya Pilihan Raya Malaysia,  SPR.

Q2:  Ada sesiapakah yang berhak membantah daftar pengundi ini?

J2:  Hmmmm...

Q3: Bagaimanakah seseorang pengundi itu didaftarkan sebagai pengundi di sesebuah DUN atau pun Parlimen?

J3:  Hmmmmm....

Q4: Adakah (bolehkah, bagaimanakah) seseorang yang tinggal di luar sesuatu kawasan DUN dan Parlimen mendaftar  sebagai pengundi di DUN dan juga Parlimen tersebut?

J4:  Hmmmm...

Q5: Bagaimanakah sempadan sesebuah kawasan DUN dan Parlimen itu ditentukan?

J5: Hmmmm...

Q6: Apakah yang digariskan dalam Perlembagaan kita tetang daftar pengundi dan segala hal yang berkaitan dengannya?

J6: Hmmmm...

Q7: Apakah maksudnya bila dikatakan daftar mengundi SPR itu kotor?

J7: Hmmmm....


Q8:  Bagaimanakah kita memastikan hanya rakyat Malaysia saja ― yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sahaja ― yang didaftarkan sebagai pengundi?
    

J8:  Hmmmm...Q9:  Sekiranya dan JIKA tuan tidak juga berpuas hati dengan jawapan-jawapan yang diberikan itu, apa yang akan tuan lakukan?
      
J9: BERSIH 4!!!
No comments: