Monday, November 10, 2014

Wanji: Siapa yang paling benar?

https://www.facebook.com/wanji.attaaduddi/posts/1015856028440574?fref=nf&pnref=story

SIAPA YANG PALING BENAR?

Aku percaya bahawa hakikat kebenaran itu semestinya ada. Namun, aku tetap akui bahawa setiap manusia tidak sama dalam mencapai kebenaran. Keadaan ini berlaku kerana, manusia itu diciptakan tuhan dalam keadaan lemah. Ini bukan sekadar pengakuan manusia, malahan ia disebut oleh Allah dalam surah al-Nisa’, ayat 28.

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Manusia melihat, tidak semestinya apa yang dia fahami itu sama dengan manusia lain yang melihat. Seorang ahli agama melihat nas wahyu, tidak sama dengan ahli psikologi melihat nas wahyu yang sama. Pengalaman dan pembacaan ahli agama dan ahli psikologi, memberi pengaruh terhadap kefahaman dalam membaca nas wahyu tersebut. Bukan sekadar ahli agama dan ahli psikologi sahaja, berlaku juga pada ahli-ahli yang lain, termasuk mereka dari kalangan ahli PAS dan ahli UMNO, sama juga Ahli PKR, DAP dan sebagainya.

Untuk mengatakan ahli agama mesti benar, ia juga tidak tepat. Ini kerana, pernah dahulu seorang ahli agama menghukumkan murtad dan kufur terhadap mereka yang mengatakan bumi bulat. Padanya, al-Quran menggambarkan bahawa bumi itu terhampar. Fatwa tersebut mendapat kritikan hebat, sehinggakan dia menarik balik fatwa tersebut dan mengakui bahawa bumi itu adalah bulat. 

Jika ahli agama mesti benar juga, mengapa di kalangan sesama ahli agama sendiri berlaku kekhilafan. Kekhilafan, bukan dalam perkara fiqh sahaja, malahan berlaku juga dalam perkara aqidah, kepercayaan dan keimanan. 

Dalam ruangan aliran ahl al-Sunnah wa al-Jamaah sahaja, sudah terdapat kekhilafan dalam membahaskan tentang hakikat Allah; ada aliran dikenali sebagai salafi, ada dikenali sebagai Asya’irah dan ada pula dikenali sebagai Maturidiyyah. Itu tidak dimasukkan lagi debat di kalangan ilmuan-ilmuan syiah lagi. Lebih parah lagi, jika dilihat kekhilafan antara sunni dan syiah. Kekhilafan itu sendiri, bukan bersumberkan dari sesuatu yang ilusi dan fantasi, sebaliknya merujuk kepada satu sumber yang sakral, iaitu al-Quran. 

Kita semua akui bahawa al-Quran punyai bahasa yang indah. Bagi mereka yang memahami bahasa arab, bukan sekadar nahu dan sorof, malahan berkemampuan dalam balaghah, badi’ dan Ma’ani, sudah pasti dapat merasakan betapa “best” ungkapan al-Quran. Keadaan ini pasti berlaku dalam al-Quran, kerana al-Quran adalah satu kitab yang cukup hebat. Makanya, kehebatan al-Quran itu, dipamerkan dalam bahasa yang hebat.

Apabila itulah sifat al-Quran, tidak hairan kekhilafan berlaku dalam memahami al-Quran. Memandangkan al-Quran menyatakan kebenaran, menjadikan sastera al-Quran melahirkan kekhilafan dalam memahami kebenaran. 

Itu tidak cerita lagi, jika kebenaran itu mahu dirungkai menerusi hadis yang punyai problem yang lebih rumit. Ini kerana, sumber dari hadis itu sendiri terikat dengan konsep zanni subut atau sampainya riwayat itu secara sangkaan yang kuat, bukan yakin. Ekoran itu, wujud beberapa istilah yang disebut sebagai hadis saheh, doif, maudu’, hasan dan sebagainya. 

Jelas di sini, tidak ada siapa boleh mendabik dada bahawa mereka dan geng mereka sahaja yang paling benar. Kebenaran hakiki hanya ada pada Allah yang maha berkuasa. 

Ia bukan bermakna kebenaran itu tidak ada. Tetapi, yang terjadi adalah susah untuk menentukan siapa yang berjaya mempamerkan kebenaran yang sebenar kepada manusia.

Wallahu ‘alam.

10 Nov 2014 – 1.04 pagiNo comments: