Tuesday, November 5, 2013

Antitesis Sungai Limau
Kebetulan bertemu dengan sebuah antithesis bahasa Inggeris berikut: “he can bribe, but he cannot seduce; he can buy but he cannot gain; he can lie, but he cannot deceive”.


 


Apakah tepat,  jika kita Sungai-Limaukan antitesis di atas seperti berikut:


 


Dia boleh merasuah, tapi tidak dapat menggoda; dia boleh membeli tapi tak untung; dia boleh berbohong tapi tidak dapat menipu.  


  


 

No comments: